Alla vinner på företagslöpning


Urban Tribes är Sveriges ledande företag när det kommer till att leverera företagsupplevelser med löpning som verktyg. En upplevelse som bryter barriärer, suddar ut hierarkier och stärker gruppen. Alla faktorer som leder till ett hälsosamt, produktivt och gladare team.


I dag jobbar Ubran Tribes med företag i Stockholm och Göteborg som vi springer med på morgonen, luncherna och kvällstid.

Vi är ett team på 75 löpcoacher. Alla våra coacher är utbildade och certifierade.

Vi har en stolthet i att ni matchas med en coach som passar er profil och grupp, vilket kommer göra er upplevelse trygg, utvecklande och personligare.

Vårt mål är att nå ert och givetvis att vi har kul tillsammans under tiden.

Man behöver inte vara löpare för att börja träna med Urban Tribes men man blir en.• Tillsammans tar vi fram en lösning som passar er, kontakta oss på 08 410 219 19 eller info@urbantribes.se